LABOR 2019.

2019.09.28

Tehetséggondozás az iskolában

Programunk lényege egy olyan LABOR munka lehetőségének megteremtése, amelyben növendékeink kutathatnak, alkothatnak, kísérletezhetnek, önállóan felfedezéseket tehetnek, tapasztalataikat megoszthatják, beépíthetik munkájukba, melynek eredményeképpen sajátos alkotások születhetnek a táncművészet területén. A csoportos és páros munkákban mentorok segítik a diákokat, meghívott vendégeink pedig segítenek tapasztalataik megosztásával az alkotások megvalósulásában.

A LABOR munka fontos kiegészítő tevékenysége, hogy a táncművészet területén aktívan alkotó hazai együttesek munkájába, alkotási folyamatába és a munkájuk eredményeképp létrejövő előadásokba bepillantást nyerhessenek a diákjaink.

A projekt másik fontos része, annak a közösségi térnek a megteremtése, ahol minden alkotási folyamatban lévő produktum egy eszmecserében vehet részt, ahol tapasztalatcsere, véleményalkotás, építő jellegű kritikák és vélemények megfogalmazására kerülhet sor, ez által erősítve, hogy a táncos nyelve nem csak a mozdulat, hanem a kellő intelligenciával megfogalmazott vélemény, és kommunikáció is. Mindez elengedhetetlen a mai világban, ahol elvárás a gondolkodó, kreatív, alkotó ember.

Kiemelt célunk, hogy a táncos tudása legyen transzferábilis, egyik helyzetről a másikra átvihető, ezáltal számos szituációban és kontextusban alkalmazható, legyen többfunkciós, így különféle célok elérésére, különböző problémák, feladatok megoldására használható. Mindezek fejlesztik, kiteljesíthetik személyiségét, ami segít a pályára való beilleszkedésében, a foglalkoztathatóságában is. Továbbá fontos az is, hogy az iskolánkból kilépő táncos, legyen alkotó, kreatív, önálló, gondolkodó ember, az iskolában folyó oktatás legyen személyiségközpontú, nyitott és elfogadó. Fő feladatunk, hogy segítsünk megtalálni a diáknak önmagát. Feladatunk messze túlmutat azon, miszerint a tanár csak leadja az anyagot, technikát tanít, amellyel boldogulnia kell a nálunk tanulóknak. Az iskolai kereteken túl, igyekszünk diákjaink számára megfelelő időt és teret biztosítani az önálló munkára a megfelelő felügyelet mellett. Tanáraink egyben a diákok mentorai is, segítve őket a projektek megvalósításában.

(A mentorok ismerik a diákokat, nyitottabban, bátrabban közelítenek feléjük a gyerekek, ami mindenképp indokolttá teszi hogy belső szakemberek legyenek a mentorok.)

Szeretnénk elérni, hogy a bemutatott munkájuk legyen igényes, tartalmas és megfelelő tudással alátámasztott. Segíteni szeretnénk őket megszerezni azokat a kompetenciákat, amelyek használatával a további szakmai pályafutásában előnyökre tehetnek szert.

Nagyon fontos, hogy a táncosok motiváltabbá váljanak, valamint, hogy a csoportos munkák során a szocializációs folyamatok felgyorsuljanak. A figyelem, az együttműködés a csoportkohézió fejlesztése mind-mind fontos alapelv a program során.

Mindeközben fejlődik az önértékelés és az önismeret, ami a pályájuk során fontos és meghatározó.

A labor munka önmagában egy kutatás, felfedezés, hiszen az egész program arról szól, hogy elmélyülhessenek egy olyan folyamatban, ami kötetlen, amely nem a tanórákhoz kötődik. Új lehetőségek nyílnak meg, új utak, amin elindulhatnak, ami új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja őket.

A jelenlegi tánckultúra, a mai hazai és külföldi igények alakulása a táncos életben, megkívánja az alkotó, kreatív táncosi kompetenciákat. Fontos hogy képesek legyenek érzelmek kifejezésére és közvetítésére, figyeljenek a belső történésekre, mozdulataik legyenek kifejezőek és harmonikusak. Legyenek képesek a feszültségteremtésre, érzékenyen reagáljanak a partnerükre és társaikra, tudjanak véleményt formálni a közös alkotó tevékenységről.

A programért felelős személy és a program koordinátora: Szmrecsányi Ildikó a táncművészeti tagozat vezető tanára.

A programban résztvevő mentortanárok:

Ábri László emelés és akrobatika tanár

Benkovics Sándor színészmesterség és drámapedagógia

Bokor Attila projekt menedszer és tánctörténet padagógus

Györke Tímea improvizációs feladatok és kontakt tánc

Horváth István balett mester

Little Nóra Jazz, art jazz pedagógus

Tenki Tamás táncörténet tanár és Graham technika mester

Szmrecsányi Ildikó Horton, Limón technikák tanára

Varga Viktória kortárs tánc pedagógus

Violáné Tóth Eszter balett mesternő

Munkánkat segíti a SÍN Kultúrális Központ, valamint a Közép-Európa Táncszínház 


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el